Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag skriva elevens namn när jag mejlar?

Fråga

Får man skriva namn i e-post mellan personal på skolan? (Viss personal skriver inte elevers namn utan bara första bokstaven).

Svar

I de flesta fall bör det vara motiverat att lärare inom ramen för arbetet kommunicerar sinsemellan gällande elever. För att veta vilken elev man pratar om behöver man ofta ange namn, men även om man inte anger namn utan endast alias eller första bokstaven kan det vara att hantera personuppgifter om det indirekt går att knyta uppgiften till en viss person.

Huruvida uppgifterna får mejlas eller inte beror på innehållet i den information man behöver utbyta sinsemellan och på hur it-säkerheten kring e-postsystemet ser ut. Här behöver man alltså veta hur riktlinjerna för e-posthantering ser ut i verksamheten.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!