Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag lämna ut personuppgifter till reklam för en utbildning?

Fråga

Om en yrkesutbildning eller någon annan näringsidkare vill ha elevers namn och adresser för utskick av reklam om utbildning, får man lämna ut det?

Svar

Om en huvudman för yrkesutbildning på eget bevåg begär uppgifterna får ni utifrån rätten att ta del av allmän handling pröva om uppgifterna kan lämnas ut eller om det kan finnas uppgifter som omfattas av sekretess. Reklamutskicket skulle kanske även i vissa fall kunna anses ske som en åtgärd inom ramen för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.

Oavsett om behandlingen i form av utlämnande av namn och adresser sker inom ramen för offentlighetsprincipen eller kommunens aktivitetsansvar, så finns laglig grund för behandlingen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!