Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag begära in barns vistelse på fritids?

Fråga

Får jag begära in barns vistelse på exemeplvis fritids genom att skicka ut en enkät i Google forms? Uppgifter som begärs in är barnets namn, klass och vilka tider som barnet kommer att vara på fritids. I slutändan blir detta en lista med de begärda uppgifterna på.

Svar

Ja, det bör som huvudregel inte finnas något hinder mot det. Det är nödvändigt att samla in uppgifter om elevernas vistelsetider för att kunna ge utbildning i fritidshemmet i enlighet med skollagens bestämmelser (exempelvis ge utbildning i den omfattning som behövs) det vill säga uppgift av allmänt intresse.

Så länge som ni inte begär in känsliga personuppgifter i Google forms eller andra personuppgifter som kräver en högre säkerhet, så är det ok.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!