Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Är det tillåtet för en lärare att ha egna digitala adresslistor?

Fråga

Vid sidan om skolornas gemensamma system för att registrera eleverna använder många lärare program som Excel på sina datorer. Är det tillåtet för en lärare att ha egna digitala adresslistor till eleverna?

Svar

I princip ja, men det beror på innehållet i adresslistorna och vilka riktlinjer kommunen har i frågan.

Hanteringen ska finnas med i den registerförteckning som ska tas fram centralt, eftersom det handlar om en digital hantering. Sen beror det så klart på vilken sorts personuppgifter som hanteras, var den sparas (på kommunens nätverksplatser, lokalt på datorn) och om det är en privat dator eller tillhandahållen av kommunen. Vilket då även handlar om data/informationssäkerhetsfrågor och inte enbart GDPR. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!