Publicerad: 23 maj 2018

Nyhet

Handlingsplan ska växa fram på skoldigiplan.se

På skoldigiplan.se kommer den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering – #skolDigiplan – att växa fram, efter inspel från hela skolväsendet.

– Webbplatsen skoldigiplan.se ska göra det enkelt för hela skolväsendet att tillsammans och digitalt forma den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering – #skolDigiplan. Vi vill skapa en mötesplats där alla röster blir hörda och alla inspel tillgängliga, säger Annika Agélii Genlott, projektansvarig på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I ett första steg innehåller skoldigiplan.se information om arbetet med #skolDigiplan. Senare i sommar utvecklas webbplatsen till att bli hela skolväsendets digitala yta där alla gemensamt kan delta och bidra. Skoldigiplan.se kommer att fyllas med material om redan pågående aktiviteter i landet som rör skolans digitalisering, lärande exempel och viktiga åtgärder
för fortsatt utveckling och likvärdighet.

– Vår ambition med #skolDigiplan är att den blir ett konkret stöd i det lokala arbetet att utveckla skolans digitalisering. Det handlar mindre om teknik och mer om att integrera digitala verktyg i undervisning och annan verksamhet. Vi behöver ett digitalt kompetenssprång i svensk skola, säger Annika Agélii Genlott.

Regionala möten och Twitter

– För de som vill diskutera eller hänvisa till den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet tipsar vi att använda #skolDigiplan. Vi genomför även ett antal regionala möten i höst för att skapa kännedom om arbetet och öka delaktigheten i projektet. Vi kommer även
finnas tillgängliga på Twitter under namnet @skolDigiplan för att följa upp diskussioner, säger Annika Agélii Genlott.

Fakta

  • För att underlätta det lokala utvecklingsarbetet med skolans digitalisering samarbetar SKL och Skolverket med att ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering med namnet #skolDigiplan. Planen presenteras 1 mars 2019.
  • #skolDigiplan är kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och innehåller samma tre fokusområden: digital kompetens, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Processledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!