Publicerad: 18 november 2019

Nyhet

Endast 3 av 18 initiativ i #skolDigiplan påbörjade

Krafttag krävs för att möta huvudmännens efterfrågan på grundläggande förutsättningar i arbetet med digitalisering i skolan. Det visar SKL:s uppföljning av initiativen i #skolDigiplan.

– Vår första uppföljning visar att endast 3 av 18 initiativ är påbörjade i den nationella handlingsplanen. Vi markerar dem som gula. Övriga är fortfarande röda. Ska huvudmännen ha möjlighet att nå målen i regeringens strategi till 2022 krävs krafttag och tydligt ledarskap, inte minst från regeringen. Det behövs större ansvarstagande och beslut om såväl insatser som pengar, säger Mats Gerdau, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor, SKL.

– Många lärare, rektorer, skolor och huvudmän arbetar genomtänkt med digitala verktyg. Men för att säkra likvärdig utveckling över hela landet behövs mer fortbildning, vägledningar och forskning inom området, inte minst från statens sida, säger Mats Gerdau.

Två pågående verksamheter kan kopplas till handlingsplanen

Gemensamma standarder

Skolverket och SKL tar tillsammans initiativ till Forum för informationsstandardisering inom skolväsendet (FFIS). Syftet är att främja ett effektivt informationsutbyte dels mellan huvudmännens IT-system och dels mellan huvudmännens IT-system och nationella digitala resurser. Ett första möte hålls den 3 december till vilket nationella aktörer och representanter för huvudmän bjuds in.

#skolDigiguiden

SKL fortsätter att ge stöd till huvudmännen genom att bland annat utveckla #skolDigiguide – ett digitalt stöd för att planera och prioritera sin lokala verksamhet mot målen i regeringens digitaliseringsstrategi. En första version planeras att lanseras av SKL i april 2020.

Det är också positivt att regeringen står fast vid sitt tidigare budskap om att digitala nationella prov (DNP) är bra och att det nya uppdraget till Skolverket är tydligt. SKL vill understryka att vi behöver hjälpas åt i samordning och information. Vi står också fast vid tidigare krav på en konsekvensanalys och finansiell ersättning till huvudmännens ökade kostnader, säger Mats Gerdau.

Fakta

I mars 2019 presenterade #skolDigiplan 18 initiativ i syfte att stödja huvudmännen att nå målen i den nationella strategin för digitalisering i skolväsendet. De flesta initiativen förutsätter beslut från regeringen om tydligare ansvarstagande och samordning av statens arbete samt förstärkta uppdrag till Skolverket kopplat till digitalisering.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!