Publicerad: 11 april 2018

Nyhet

Arbetet med skolans digitalisering tar form

Flera genomförda rundabordssamtal, samtliga medarbetare på plats och styrgruppen har träffats. Organisationen för handlingsplanen för skolans digitalisering får allt fastare former.

– Nu har vi en organisation på plats i arbetet för handlingsplanen för skolans digitalisering. Det är ett viktigt steg både för att få kraft i arbetet och kunna förankra och fatta kloka beslut, säger Annika Agélii Genlott, projektansvarig på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Dialog är en framgångsfaktor

En central del i inledningen av projektet har varit att hämta in synpunkter och förväntningar om vad handlingsplanen ska innehålla och hur arbetet ska gå till. Projektet har därför genomfört ett antal rundabordssamtal med olika skolhuvudmän, högskolor, fackliga organisationer och företag inom branschen.

Det slutliga målet för projektet är att ta fram en konkret handlingsplan som stöd för kommunala och fristående huvudmän att nå målen i den nationella strategin för skolans digitalisering.

– Dialog och samverkan är avgörande för att projektet ska lyckas. En viktig pusselbit är ett nära samarbete med Skolverket och skolans huvudmän. En annan är att vara öppen för och ta vara på tankar och idéer från enskilda lärare, skolledare och andra grupper, säger Annika Agélii Genlott.

Bakgrund

Utifrån en överenskommelse med regeringen ska SKL, i samverkan med övriga inom skolväsendet, ta fram en handlingsplan som stöd till fristående och kommunala huvudmän att nå målen i den nationella strategin för skolans digitalisering. Överenskommelsen slöts den 31 januari 2018.

Fakta

  • I styrgruppen ingår: Helene Öberg, statssekreterare Utbildningsdepartementet, Tina Pettersson, biträdande och ställföreträdande enhetschef Utbildningsdepartementet, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Karin Hedman, avdelningschef Skolverket, Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL, Maria Caryll sektionschef SKL, Annika Agélii Genlott, projektansvarig SKL, Tenneh Kjellsson, projektkoordinator SKL.
  • I projektledningsgruppen ingår: Annika Agélii Genlott, projektansvarig (SKL), Tenneh Kjellsson, projektkoordinator (SKL), Johanna Karlén, fd programansvarig för Skolans digitalisering (SKL), Martin Holmberg, kommunikationsstrateg (SKL), Lars Lingman, undervisningsråd (Skolverket), Christian Magnusson, undervisningsråd (Skolverket), Carl Heath, senior rådgivare (RISE), Jan Hylén, senior rådgivare (RISE), Tilsith Lacouture, projektledare Likvärdig tillgång och användning (SKL), Hanna Forsberg, projektledare Kompetensutveckling (stiftelsen Viktor Rydbergs skolor) samt Pernilla Nilsson, projektledare Forskning och uppföljning (professor vid högskolan i Halmstad).

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Processledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!