30 maj 2023 kl. 13.00-15.00

Why Cities need large parks – Large parks in large cities

Välkommen till ett seminarium om stadsparkernas historia och behovet av gröna ytor i stadsplaneringen. Föreläsare är Richard Murray.

Innehåll

Richard presenterar sin bok om ”Why Cities need large parks. Large parks in large cities”. I den undersöker han de stora stadsparkernas historia och argumenterar för att städerna fortfarande har behov av stora grönytor som bör ses som en viktig del av stadsplaneringen.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

  • Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken

Förbundet för Ekoparken

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor