5 december 2023 kl. 13.00-15.00

Biografier om den tidiga urbana arbetarrörelsen

Du är välkommen till ett forskarseminarium om den tidiga urbana arbetarrörelsen i Stockholm. Dagens föreläsare är Anna Götlind och Martin Börjesson.

Innehåll

Carl Alrik Hult och socialdemokratins tidiga kommunalpolitik

Anna Götlind, Stockholms universitet, presenterar sin forskning om Carl Alrik Hult, uppfinnare och tidigt aktiv inom den Stockholmska arbetarrörelsen. Han var bland annat involverad i framtagandet av ett tidigt socialdemokratiskt kommunprogram och byggde upp en industriverksamhet på Kungsholmen.

År 1902 ställde uppfinnaren Carl Alrik Hult (1867-1964) upp i kommunalvalet i Stockholm. Han presenterade i samband med det ett kommunalpolitiskt program, som enligt borgarrådet Yngve Larsson var det första ”som verkligen förtjänar detta namn i Stockholms moderna historia”. Hult hade under tonåren på 1880-talet varit aktiv i den tidiga socialdemokratin, därefter vistats några år i USA, för att under 1890- och början av 1900-talet bygga upp en industriverksamhet på Kungsholmen. Anna Götlind arbetar för närvarande på en biografi om Hult.

Wictor Karlsson, Stockholms första socialborgarråd

Martin Börjesson presenterar sin forskning om Wictor Karlsson, som var fackligt och politisk aktiv möbelsnickare och sedermera blev Stockholms och Sveriges första socialborgarråd. Börjesson behandlar frågan om övergången från fattigvård till modernt socialt arbete, utifrån sin biografiska metod.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

  • Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet
  • Martin Börjesson, docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor