Publicerad 6 mars 2024

Stadshistoriska nämnden

Verksamheten och utvecklingen granskas av en särskild nämnd, stadshistoriska nämnden. Nämnden har åtta ledamöter. Av dessa nomineras samtliga för en tid på tre år.

Fördelningen av antal ledamöter i nämnden sker enligt följande:

  • Fyra ledamöter fördelas av styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner.
  • Två ledamöter fördelas av Stockholms stad.
  • Två ledamöter fördelas av Stockholms universitet.

Nämndens medlemmar

Ordförande

Mats Einarsson, förtroendevald i Botkyrka kommun

Vice ordförande

Olle Burell, ordförande, Stockholms stads kommunfullmäktige

Övriga

Cecilia Brinck, 1:e vice ordförande, Stockholms stads kommunfullmäktige

Sofia Gustafsson, biträdande professor, Linköpings universitet

Björn Kullander, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Jonas Olson, vice-dekanus Humanistiska fakulteten, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet

Lennart Ploom, Stadsarkivarie, Stockholms stadsarkiv

Bosse Ringholm, Socialdemokraterna, Stockholm

Heiko Droste, sekreterare i Stadshistoriska nämnden

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor