Publicerad 5 juli 2023

Stadens kåkar: Nödlösningar i Stockholms bostadsfråga 1840-1940

Institutet driver ett projekt under tiden 2023 – 2025 om stadens tidiga roll som välfärdsutövare och påverkan av detta på den nationella bostadspolitiken. Bland det historiska källmaterial som kommer att granskas är kommuntryck, rotemansarkivet samt dagstidningar.

Ett äldre långt hus med fyra skorstenar i stadsdelen Högalid, Stockholm. Bilden är från Stadsmuseets arkiv.

Stadsmuseets arkiv.

  • Forskningsprojekt av Hannes Rolf och Heiko Droste, Stads- och kommunhistoriska institutet
  • Finansierat av Olle Engkvists stiftelse, 2023 – 2025

Nödlösningar i Stockholms bostadsfråga cirka 1840-1940 behandlar de nödbostäder, härbärgen och asyler som staden, ofta motvilligt, kom att uppföra i egen regi från 1840-talet fram till 1930-talets barnrikehus. Genom historiska nedslag under fem perioder då bostadsbristen upplevdes som särskilt akut undersöks stadens svar på ett återkommande problem. Det tycks som om nödlösningarna för varje gång blev mer permanenta i takt med att stadens förståelse av sig själv som välfärdsutövare och fastighetsägare förändrades.

Utöver stadens tidiga roll som välfärdsutövare och påverkan av detta på den nationella bostadspolitiken, intresserar vi oss också av hur det egna välfärdsutövandet ställdes i förhållande till privata, kooperativa och filantropiska projekt. Slutligen även av de som faktiskt bodde i nödbostäderna och deras agens.

  • Vilka tänkte man sig skulle bo där?
  • Vilka kom att faktiskt bo där?
  • Hur agerade de för att förbättra sin egen situation?

Läs vidare

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Hannes Rolf
    Forskarassistent