Publicerad 28 september 2021

Masteruppsatser i urbanhistoria

Stads-och kommunhistoriska institutet bjuder in masterstudenter i Sverige till en workshop i januari 2022 vid Stockholms universitet. Vi vände oss till dig som håller på eller nyligen har skrivit en uppsats i ämnet urban/stadshistoria.

Forum för kunskapsutbyte

Målet med denna workshop är att skapa möjligheten för masterstudenter att komma i kontakt med kollegor som har snarlika intressen.

Vi vill också skapa ett nätverk för unga urbanhistoriker som är intresserade av den historiska staden som ämne och som funderar att fortsätta forska om den historiska staden. Med workshoppen vill vi skapa ett avslappnat forum där studenter kan inspirera och utbyta kunskap med varandra, men också diskutera svårigheter och utmaningar inom ämnet.

Tid, plats och kostnad

13-14 januari 2022 i Gula Villan vid Stockholms universitet.

SKHI finansierar deltagarnas eventuella resa till och från Stockholm, måltider samt en hotellnatt i Stockholm. Mer information kommer att skickas till deltagarna direkt via e-post.

Medverkande

  • Francesca Corvo, amanuens vid Stockholms universitet
  • Heiko Droste, professor vid Stads-och kommunhistoriska institutet

Tiden för att skicka in intresseanmälan (Call for papers) har löpt ut.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste