Publicerad 6 maj 2021

Befolkningar, städer och stater - en studie i historiska maktprocesser

En publikation av författare Sven Lilja om strukturella maktresurser i det skando-baltiska området, cirka 1500-1820.

Folk, städer och stater, Strukturella maktresurser i det skando-baltiska området 1500-1820, studerar ett antal staters (Sverige, Danmark, Polen, Preussen och Ryssland) maktresurser. Som centrala maktresurser undersöks främst territoriet, befolkningen, urbaniseringen och den urbana integrationen. Dessa resurser analyseras både kvantitativt och i deras betydelse för konkurrensen staterna emellan.

Det visar sig att folkmängden och urbaniseringen hade störst betydelse för staternas utveckling och förmåga att konkurrera. Det finns dessutom ett tydligt samband mellan staternas centralisering och deras urbana integration. De var viktiga för att kunna hantera de återkommande territoriella konflikterna.

Dagens splittrade landskap i det skando-baltiska området kan främst förklaras med två centrala skeden vid 1600-talets mitt och 1800-talets början. Båda skeendena var nära kopplade till europeiska makroprocesser. Studien visar i övrigt på vilket sätt området allt mer präglades av den ryska expansionen och koloniseringen i norra Euroasien.

Författare Sven Lilja

Sven Lilja är professor emeritus i historia; tidigare verksam vid bland anat Stockholms universitet och Södertörns högskola. Han har publicerat böcker och artiklar huvudsakligen inom områdena historisk urbanisering, europeisk historia, miljöhistoria, Stockholms historia och historiografi.

Beställ boken

ISBN 9789188882486

250 kronor

nils.fabiansson@historia.su.se

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor