Publicerad 14 september 2023

Peppol BIS fakturan och kommunikation

Halvdagskurs på distans.

Bakgrund

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Alla upphandlande myndigheter och enheter ska även vara registrerade som mottagare av elektroniska fakturor i Peppol:s SMP register.

Den faktura som alla upphandlande myndigheter och enheter ska kunna ta emot är Peppol BIS Billing 3, som uppfyller kraven på den europeiska fakturastandarden. Inom SFTI rekommenderas därför den vid nya upphandlingar.

Sedan den 1 april 2021 har Svefaktura och SFTI Fulltextfaktura såsom fristående faktura avförts som SFTI rekommendation. För de som fortfarande använder Svefaktura och Fulltextfakturan är det därför viktigt att sätta sig in i vad Peppol BIS Billing 3 fakturan och Peppolnätverket är.

Innehåll

Vid kursen kommer bland annat följande tas upp:

  • Introduktion till Peppolnätverket och Peppol BIS meddelandena
  • Anslutning till Peppol rent praktiskt
  • Kvittenser, återrapportering, eventuella stoppade meddelanden med mera
  • Vägval avseende mottagningsmöjligheter genom Peppolnätverket
  • Leverantörsanslutning och krav/information gentemot leverantörer
  • Genomgång av söktjänster för Peppol – Peppol Directory och SFTI:s Peppol Lookup

Målgrupp

Kursen riktar till dig i rollen såsom projektledare, systemägare, systemadimistratör eller dylikt för inköp och e-handel hos kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag.

Kursen riktar även till dig i rollen såsom projektledare, systemägare, systemadimistratör eller dylikt för inköp och e-handel hos företag som gör affärer med offentlig sektor.

Kursledare

Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli.

Nästa kurstillfälle

SFTI:s kalendarium


Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.