Publicerad 10 maj 2021

Fortsättningskurs - Svehandel och Peppol

Kursen ger en övergripande beskrivning av SFTI:s rekommenderade standard Svehandel och Peppol BIS, som vi på sikt tror kommer att ersätta standarden SFTI ESAP 6. Du får också en genomgång av Peppol:s infrastruktur och hur Peppol-nätverket fungerar

Under utbildningen går vi bland annat igenom

  • vilka meddelanden som ingår i SFTI Svehandel och Peppol BIS
  • hur man använder standarden
  • skillnader och likheter mellan meddelandena inom Svehandel och Peppol BIS respektive SFTI ESAP 6
  • hur man använder SFTI:s tjänst för verifiering av meddelanden vid anslutning av leverantörer
  • Peppol:s infrastruktur för att överföra meddelanden
  • vilka krav ni kan behöva ställa på era leverantörer för att använda Peppol:s infrastruktur
  • specifika frågor om fakturan Peppol BIS Billing 3 och lagkrav om e-fakturering

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med e-handel/e-beställningar i en organisation, till exempel som projektledare eller med att implementera standarden Svehandel och Peppol BIS. Men kursen kan även vara av intresse för dig som arbetar med upphandling och ekonomi utan att arbeta konkret med e-beställningar.

Nästa kurstillfälle

SFTI:s kalendarium

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område