Publicerad 11 maj 2021

Fördjupningskurs - Peppol och Svehandel

Kursen går igenom de olika delarna av Peppol:s infrastruktur och vilka krav som ställs på operatörer och användare.

Observera att denna kurs är en fördjupningskurs av mer teknisk karaktär än SFTI:s fortsättningskurs i Svehandel och Peppol.

Under utbildningen går vi bland annat igenom

  • Peppol:s infrastruktur för meddelandeöverföring
    • adressering, protokoll, säkerhet
    • krav på operatörer, avtal, versionshantering
    • att tänka på när man skaffar accesspunkt
  • meddelandeformat som används i Peppol
  • Peppol-användningen i Sverige och internationellt

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med eller planerar för att implementera Peppol:s infrastruktur och meddelanden inom Svehandel och Peppol BIS. Men kursen passar även för dig som är användare och vill ha mer fördjupad kunskap om Peppol.

Nästa kurstillfälle

SFTI:s kalendarium

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område