Publicerad 26 augusti 2022

E-handelsdagarna

SFTI anordnar årligen en konferens för erfarenhetsutbyte och information om e-upphandling, e-handel och e-fakturering. Dagarna präglas av både aktuella nyheter och ämnen som alltid är angelägna inom e-handelsområdet.

E-handelsdagarna innehåller oftast både goda exempel på införande av e-handel och fördjupning inom olika fokusområden, med såväl föreläsningar som diskussion och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig arbetar med e-handel och e-fakturering i en kommun, landsting/region eller statlig myndighet.

Nästa kurstillfälle

SFTI:s kalendarium

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område