15 november 2021 till 16 november 2021 kl. 09.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Inbjudan till digital Grundkurs e-handel 15-16 november

Kursen riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta.

Anmäl dig

Kursen hålls på distans under två dagar, den första dagen är en halvdag.

Syfte och innehåll

Kursen går igenom vad e-handel innebär och vad man bör tänka på vid införandet, bland annat följande:

  • Vilka effekter som e-handel kan ge, exempelvis vilka möjligheter till uppföljning och styrning av inköpsverksamheten som finns.
  • Förberedelser både internt i organisationen och gentemot varu- och tjänsteleverantörer. Anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer till e-handel.
  • Genomgång av olika typer av meddelanden som stöder olika beställningsprocesser inom offentlig sektor.
  • Genomgång av Peppol som kommunikation och hur man praktiskt går till väga för att ansluta sig.
  • Erfarenheter från organisation som infört e-handel.

Dag 2 är uppdelad i två delar. På förmiddagen går vi igenom hur man inför e-handel med förstudie, processgenomgång det vill säga vad som behövs för ett införande i organisationen.

För er som redan har gjort förberedelser i er organisation kan man välja att gå direkt till eftermiddagens program. Vi tar då upp nyckeltal för uppföljning, framgångsfaktorer. Hanna Vehkalahti går igenom hur man gör en spendanalys och presenterar Upphandlingsmyndighetens stöd.

Vi har ett praktikexempel. Det är Christin Gummesson Volpato, inköpscontroller och ansvarig för e-handel på Sigtuna kommun som berättar hur kommunen infört e-handel och arbetar med det nu.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tjänstemän i kommuner, regioner och statliga myndigheter som arbetar med e-handel eller står i begrepp att införa e-handel.

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår bland annat boken ”E-handel – redovisning och juridik” vilken kommer att sändas per post samt PowerPoint presentationer som mailas ut efter kursen.

Vi presenterar även handledningen “Krav på e-handel i samband med upphandling” samt ”E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta”, som för närvarande uppdateras.

Kursledare

Thomas Pettersson, SFTI tekniska kansli

Ulf Borg, eSamverkan och tidigare Sunne kommun
Hanna Vehkalahti, Upphandlingsmyndigheten
Christin Gummesson Volpato, Sigtuna kommun

Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Maria Larsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Tid

Kursen äger rum kl. 09.00-12.00 dag 1 och 09.00-12.00 dag 2 för er som inte har börjat eller står i begrepp att börja med e-handel
eller mellan kl. 13.00-16.00 dag 2 för er som har infört e-handel i organisationen men vill veta mer eller har med ny medarbetare. Man kan välja att vara med hela den andra dagen.

Program för de två kursdagarna bifogas i denna inbjudan Pdf, 432 kB.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Blom Niklasson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område