Publicerad 10 maj 2021

Varför får jag problem med vissa tecken?

Några tecken har reserverats och tilldelats speciell betydelse vid definitionen av XML. Om dessa tecken behöver användas för data i XML-meddelanden måste tecknen ersättas med andra.

Tecknen i fråga framgår av följande tabell:

Reserverat tecken Ersätts med

< less than &lt;

> greater than &gt;

& ampersand &amp;

' apostrophe &apos;

" quotation mark &quot;

Programvaror som skapar XML-dokument ska normalt byta ut reserverade tecken mot ersättningstecknen automatiskt – d.v.s. de reserverade tecken är något som användarna inte skall behöva bekymra sig om.

För Svefakturans Note-element gäller att radbrytningstecken (carriage return + line feed) får användas för att visuellt separera olika uppgifter, och lösningar skall ha stöd för detta. Fakturautställaren har i övrigt ingen möjlighet att påverka hur Svefakturor skall visas eller skrivas ut. Inte heller finns generella separatorer eller avgränsare definierade.

Det finns några användare som anvisar speciella avgränsare i element som Beställar­referensen; sådan användning måste dock avtalas bilateralt.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område