Publicerad 10 maj 2021

Varför blir Svefakturan fel trots att sändaren har verifierat sig?

Det kan finnas flera orsaker till detta:

  • SFTIs verifiering är inte samma sak som certifiering av system. Det sker ingen kontroll av hur det skapande systemet arbetar eller av hur insända testdata skapats. Tekniska kansliet kan konstatera att kvaliteten på testfiler varierar stort, från slumpgenererade teckensträngar till autentisk information ur tidigare fakturering. Att ett system godkänts med utgångspunkt från vissa testfiler är alltså ingen garanti för att alla Svefakturor som systemet genererar är korrekta.
  • Ett mottagande inläsningssystem måste ställa högre krav på data än vad som görs vid verifiering: vid verifiering kan generiska teckensträngar accepteras men vid inläsning krävs autentiska data. Som exempel accepteras 10 godtyckliga siffror som värde för svenskt organisations­nummer vid verifiering; vid inläsning krävs kanske matchning mot ett leverantörsregister eller en tekniskt korrekt nummerstruktur med kontrollsiffra.
  • Konverteringar kan ske mellan olika fakturaformat på vägen, med följd att något förändrats. Om denna situation misstänks rekommenderar vi att sändare och mottagare verifierar sina respektive fakturaversioner i verifieringstjänsten samt jämför hur fakturafilerna visas med Svefakturans referensstilmall.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område