Publicerad 10 maj 2021

Vanliga fel vid verifiering

De inledande kontrollmomenten i verifieringstjänsten består av generella validerings­funktioner vars felmeddelanden inte alltid är lätta att tolka. I fall av sådana felmeddelanden börja med att kontrollera

  • Att testfilen filen som skall verifieras är en Svefaktura och inte en XML-fil enligt annan formatstandard.
  • Att filen inte innehåller ett kuvert + Svefaktura, eller består av en Svefakturan som är på annat sätt transportförpackad.
  • Kontrollera att testfilen bara innehåller en enda Svefaktura.

Om filen kan laddas upp men ger fel vid knappen Validera kan följande åtgärder lösa vanliga felsituationer.

  • Börja med att ta bort alla tomma element ur filen det vill säga element som ser ut som eller de genererar ofta datatypsfel och Svefakturan har för övrigt regeln att tomma element inte skall sändas. Observera två undantag finns: InvoiceLine/Item och InvoiceLine/DespatchLine/LineID får vara tomma under vissa omständigheter.
  • Var noga med namespace-prefixen: om ditt system döper om namnrymderna (namespace) i Svefakturan måste du se till att de prefix som definieras används konsekvent i XML-meddelandets element.
  • Kontrollera att meddelandet följer XML schema: elementens ordning måste följa schemat, antalet förekomster får inte överskridas, de obligatoriska elementen måste finnas.
  • Kontrollera attributen så att obligatoriska attribut finnas med och att attributens stavning är korrekt (t.ex. "name" är inte detsamma som "Name").
  • Kontrollera om s.k. whitespace-tecken (tabbar, radbrytningar, etc, ibland använt för att formatera ett XML-meddelande), placerats inne i något element, sådana tecken kan i vissa fall störa korrekt tolkning.

Knappen Regelkontroll ger felsignaler som bör vara lättare att förstå då de är utformade specifikt för reglerna i Svefaktura. Meddelanden genereras av tre slag: Fel, Varning eller för Information. De som markeras som Fel måste rättas, och det som markeras som Varning skall åtgärdas såvida inte det finns ett bärande skäl för att behålla utformningen. Meddelanden som markeras för Information behöver endast kontrolleras så att de överensstämmer med faktura­utställarens avsikt – bland annat listas här de uppgifter som ligger utanför Svefakturans basinnehåll och för vilka man behöver försäkra sig om att mottagarens system klarar av att hantera.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område