Publicerad 10 maj 2021

Vad innebär verifiering?

Verifiering är en kostnadsfri test- och rådgivningstjänst som SFTI erbjuder för att höja kvaliteten på de system som skapar Svefakturor.

Användningen är valfri och verifiering görs bara med avseende på någon eller ett fåtal insända testfiler. Genom tjänsten kan många fel upptäckas och korrigeras redan i testmiljö och tjänsten bidar även till enhetlig tolkning och tillämpning av regelverket kring Svefaktura. Verifiering bör leda till enklare igångsättning av nya relationer; när det gäller statliga myndigheter är för övrigt verifieringen ett krav. Tjänsten innebär inte någon certifiering av system, och godkänd verifiering ger ingen garanti för att Svefakturor som systemet genererar är korrekta.

Tekniska kansliets verifiering av testfil omfattar:

Automatisk verifiering

  • mot Svefakturans XML schema, respektive
  • avseende Svefakturans regler för enskilda element och beräkningar.

Efterföljande manuell granskning av testfil.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område