Publicerad 10 maj 2021

Hur kommer jag med på Vita listan?

På vita listan registreras Svefakturastödjande IT-produkter som erbjuds på marknaden. Enskilda leverantörer eller köpare som kan sända respektive ta emot Svefaktura registreras inte här – se i stället avsnitt ”Hur hittar jag fler Svefaktura-klara partners?”.

Krav för registrering på vita listan

Som sändare av Svefaktura: Alla IT-leverantörer som skickat in testfiler för verifiering och därvid blivit godkända i såväl den automatiska verifieringen som den manuella granskningen är kvalificerade för vita listans kolumn ”kan skapa”. Som mottagare av Svefaktura: Respektive IT-leverantör får själv verifiera mottagande av Svefaktura i sitt system, bland annat kan Svefakturans exempelsamling användas för detta.

Begäran om registrering på vita listan meddelas via e-post till tekniskt.kansli@skl.se innehållande följande uppgifter:

  • kontaktperson/namn på den som begär publicering (detta namn visas dock inte i vita listan)
  • namn på företag, plus eventuellt produktnamn,
  • samt länk som skall visas uppgift om ”kan skapa”, ”kan läsa in” eller bådadera.

Vita listan för Svefaktura 1.0 uppdateras cirka en gång i månaden.

Vita listan

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område