Publicerad 10 maj 2021

Hur gör jag för att verifiera mig?

Verifieringstjänsten är avsedd för dem som skapar Svefakturor, både utvecklare och fakturautställare.

Verifieringen kan även ge hjälp vid jäämförelse sända och mottagna fakturor. Tjänsten används på följande sätt:

1. Registrera dig i verifieringstjänsten Användning av verifieringstjänsten är kostnadsfri men den kräver att du först registrerar dig.

2. Gör själv de automatiska kontrollstegen vid verifiering Efter inloggning kan du ladda upp en testfil i taget för verifiering. Testfilen skall innehålla enbart en Svefaktura, dvs ingen kuvert- eller kommunikationsprotokollinformation. Uppladdningssteget förutsätter att filen är en XML-fil (annars ges felmeddelande).

Verifieringstjänsten innehåller tre knappar för kontroll av testfilen enligt följande:

Validerakontroll av testfilen mot Svefakturans XML schema, t. ex. att meddelande struktur, obligatorier och repetitioner överensstämmer med specifikationen. Detta är en generell kontroll i ingår XML-produkter och det rekommenderas att sändare och mottagare själva applicerar den i sina lösningar. (Observera att kontrollen mot Svefakturans XML schema förutsätter att testfilen verkligen innehåller Svefakturans definitioner av namnrymder (namespace).

Regelkontroll: kontroll av att Svefaktura-regler avseende enskilda eller sammanhörande element är uppfyllda, t ex att summeringar är korrekta. Regelkontrollen kan generera meddelanden av tre slag: fel, varning eller för information. Felen måste åtgärdas och varningar skall normalt åtgärdas, medan övriga endast behöver kontrolleras så att de överensstämmer med fakturautställarens intentioner.
Visa Svefaktura skapar en skärmbild av testfilen enligt den (icke normativa) referensstilmall som publicerats tillsammans med Svefaktura. Länken Tillbaka längst ner i visningsfönstret leder tillbaka till sidan där testfiler kan laddas upp.

Verifieringstjänstens automatiska del får användas så ofta användarna önskar.

3. Skicka in testfil(er) för manuell granskning Efter att de automatiska kontrollerna gjorts och eventuella fel omhändertagits kan testfil(er) skickas in till › tekniskt.kansli@skl.se för manuell granskning. Den manuella granskningen fokuserar på regeltolkning och innehållets rimlighet/lämplighet, och den kan leda till förslag eller krav på ytterligare anpassningar.

Tekniska kansliet har inte resurser att granska mer än någon eller några få testfiler per leverantör, så välj ut representativa typfall som systemet kommer att hantera. Vi har inte krav på autentiska data, men med realistiska och relevanta data kommer granskningen att bli bättre underbyggd.

4. Eventuell registrering på vita listan IT-leverantörer som erbjuder sin lösning på marknaden kan efter godkänd verifiering låta registrera lösningen på vita listan.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område