Publicerad 10 maj 2021

Varför behövs stilmall?

En av principerna i XML är separering mellan datainnehåll och presentation.

Svefakturans XML schema definierar fakturainnehåll och struktur, däremot säger det inget om hur sådana fakturameddelanden skall presenteras, vare sig på skärm eller vid utskrift.

Systembyggare är fria att välja sätt för fakturapresentation, men standarden för XML stilmallar är ett kraftfullt verktyg

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område