Publicerad 10 maj 2021

Om leverantör och köpare är överens om att tillämpa egen stilmall?

Om en köpare gör ett medvetet val att använda en speciell, leverantörsanpassad stilmall rekommenderar vi att köparen utformar sin lösning med alternativa stilmallar så att rätt stilmall, översänd i förväg, med automatik kopplas in vid visning beroende på vem som är fakturans leverantör. Vi anser detta vara ett bättre alternativ än att öppna för ett förfarande där aktuell stilmall ligger medsänd inne i XML-meddelandet.

Köparens handläggare (attestant, revisor, etc.) bör fortfarande ha möjlighet att manuellt koppla in eller välja annan stilmall.

Få standardsystem erbjuder idag denna typ av funktionalitet.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område