Publicerad 10 maj 2021

Använda Svefakturans referensmall i vår kommersiella produkt

Referensstilmallen för presentation av Svefakturor har tagits fram som del av verifierings­tjänsten, dels för att ge stöd vid utveckling och dels som ett objektivt referensformat ifall sändare och mottagare har olika uppfattning om vad en Svefaktura innehåller.

Den är inte normerande utan var och en kan utveckla sin egen stilmall för visning eller utskrift av Svefakturor. De som utvecklar lösningar för Svefaktura får fritt använda eller bygga på referensmallen. All sådan användning sker på eget ansvar.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område