Publicerad 10 maj 2021

Vilka är lagkraven vid elektronisk arkivering och fakturering?

Elektronisk fakturering (men även fakturering på papper) styrs främst av mervärdes­skattelagen och bokföringslagen (för offentliga aktörer finns motsv förordningar), men även skattebetalnings­lagen och aktiebolagslagen.

Innehållsmässiga krav: I dokumentationen av Svefaktura finns en del av lagkraven refererade, men tänk dock på att Svefaktura kan användas även i fallet att mervärdesskattelagen inte är tillämplig. Det finns även en listning av krav sammanställda i specifikationen för SFTI fulltextfaktura (slutet).

Bokföringsnämndens vägledningar, framför allt Räkenskapsinformation och dess arkivering (BFNAR 2000:5) (PDF, nytt fönster), Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering (gällande främst staten) finns i första hand i RA-MS 2008:39.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område