Publicerad 10 maj 2021

Vad omfattar specifikationerna?

Specifikationen av Svefaktura består av tre huvuddelar:

SFTI Basic Invoice version 1.0

Denna del definierar Svefaktura i form av innehåll och format för fakturor uttryckt som XML-meddelanden. Här definieras Svefakturans alla termer och deras struktur.

Transport Profil Bas version 2.0

Specifikation av det rekommenderade sättet att överföra en Svefaktura (eller andra elektroniska meddelanden) mellan affärspartners och/eller dessas förmedlingstjänsteföretag. Transportprofilen använder SOAP Attachment för att koppla samman ett SOAP-kuvert med Svefakturor (motsv), protokollet HTTP/S för kommunikation och inkluderar även en kvittens av mottagande.

Svefaktura samverkansspecifikation version 2.0

Dokument som beskriver processmodellen för Svefaktura samt rekommenderade parametrar (bland annat parts-ID) för hur Transportprofil Bas skall användas för utväxling av Svefakturor enligt SFTI Basic Invoice version 1.0.SFTI handledning för Svefaktura och Svefaktura exempelsamling avsedda att hjälpa att komma fram till mer enhetliga utformningar vid användning av Svefaktura. Detta material är speciellt lämpligt att konsultera i samband med utvckling av nya lösningar.Det ingår även en stilmall (style sheet) som kan användas för referens vid presentation av Svefakturor.På begäran av tredjepartsoperatör har vi även publicerat SFTI tekniska kuvert, baserat på Standard Business Document (SBDH), vilket kan användas för buntning och adressering när man använder kommunikationsprotokoll som saknar sådana funktioner, SBDH är inte begränsat till användning vid Svefakturor.Specifikationerna för Svefaktura finns både på svenska och engelska.SFTI erbjuder också en verifieringstjänst som är webbaserad och tillhandahålls gratis.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område