Publicerad 10 maj 2021

Vad är Svefaktura Bas?

I Svefakturans dokumentationen identifierar Svefaktura Bas den minsta delmängd av Svefaktura som alla IT-lösningar skall klara av att hantera.

Syftet med uppdelningen är att underlätta överenskommelse om start av nya relationer: håller man sig till Bas-uppgifterna behöver man inte undersöka vad partnern klarar av att hantera, man avtalar ”i klump” om ett visst fakturainnehåll för utväxling. Vi hoppas att ansatsen skall göra det lättare speciellt för mindre leverantörer att komma igång, liksom att det skall göra e-fakturainförande lönsamt även i relationer där volymerna är små.

Vid Svefakturainnehåll utöver Bas – ibland kallat Svefaktura utökad – behöver parterna var överens om det i förväg. Som exempel på innehåll i Svefaktura utökad kan nämnas den valbara användningen av koder för parter/adresser och system för artikelnumrering. Om parterna väljer att använda koder måste de även bestämma vilka kodsystem som skall tillämpas.

Det skall understrykas att Svefaktura Bas inte är någon egen standard. Det finns bara en standard för Svefaktura och den bestäms av det publicerade specifikationspaketet (se avsnitt ”Vad omfattar specifikationerna?”).

Det teoretiskt maximala innehållet i Svefaktura bestäms av dess XML schema.

Tanken bakom uppdelning i basinnehåll och avtalat innehåll avspeglar en strävan att säkerställa att informationsinnehållet i en faktura inte förloras. En mottagare skall ta emot och behandla/visa allt som ingår i en faktura utan informationsförlust, det vill säga mottagarsystemet kan inte fritt välja att redovisa enbart vissa av uppgifterna i en faktura. Kravnivån för detta sätts inte av tekniken utan av generella lagregler inom bokföring, skatt och arkivering. Samtidigt är krav på avtalat informationsinnehåll ett bekymmer i sådana här sammanhang, speciellt när det hamnar på bilateral nivå och mängden relationer växer. Det är en utmaning att hitta enkelt administrerade och kostnadseffektiva former för detta. För fakturamottagare i offentlig sektor är därför ambition att klara hela Svefaktura utökad.

I Bas ingår alla obligatoriska element plus ett antal valbara element som används beroende vad den enskilda fakturan skall innehålla. Svefaktura Bas finns uppmärkt i följande dokument i Svefakturans specifikation:

  • I Excelarket som dokumenterar Svefaktura SFTI-Basic Invoice-1.0.xls. Basinnehåll markeras med bokstaven B i kolumn U.
  • I PDF-dokumentet SFTI Basic Invoice - Termlista.pdf som listar Svefakturans termer. Bas markeras med bokstaven B i kolumnen längst till vänster.
  • I Online dokumentation är Basinnehållet uppmärkt per element och klass i kolumnen längst till höger.

Dessutom finns en uppflaggning i verifieringstjänsten av eventuellt använda element som ligger utanför Bas. Denna uppflaggning är bara för information, det vill säga vi betraktar inte detta som något fel. Verifieringstjänsten är den enda funktion där det finns automatik i bedömningen av filer mot Bas-innehåll.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område