Publicerad 10 maj 2021

Att komma igång och läsa specifikationerna

För att arbeta med meddelandeinnehåll rekommenderar vi att börja med att studera Svefakturans online-dokumentation som ger den bästa överblicken över Svefakturans innehåll och struktur. En annan relativt enkel startpunkt kan vara SFTI Basic Invoice - Termlista.pdf som fokuserar på termer men på bekostnad av meddelandestruktur.För arbete med utveckling av lösningar behöver Exceldokumentet SFTI-Basic Invoice-1.0.xls studeras, XML-tekniskt bevandrade har också intresse av att studera Svefakturans XML scheman; dessa dokument är dock inte lika lättillgängliga. Även Svefakturans exempel­samling och referensstilmallen kan tjäna som inspiration vid utveckling.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område