Publicerad 10 maj 2021

Vad innebär transportfil Bas?

Transport Profil Bas version 2.0 har tagits fram som en profil (delmängd) av ebXML Message Service Specification Version 2.0, ebMS, se ebMS är utvecklad av UN/CEFACT och OASIS gemensamt.

ebXML Message Service Specification Version 2.0 (LÄNK)

Transportprofil Bas specificerar överföring av elektroniska meddelanden (som till exempel Svefaktura) med protokollet HTTP/S. Ett meddelande för utväxling byggs upp av två eller flera MIME-delar, där den första är ett kuvert enligt SOAP version 1.1 och de övriga MIME-delarna var och en innehåller en fil med nyttodata (t ex en Svefaktura per MIME-del). Transportprofilen ger även kvittens av mottagande (eller felmeddelande) i samma överföringssession.

Transportprofil Bas har tagits fram för att ge framför allt sändare en enkel och billig kommunikationsmetod med god funktion. Den kan användas direkt mellan säljare och köpare eller vid meddelande­utväxling via tredje part, men det är inte krav att använda den för Svefaktura om säljare eller köpare redan har andra lösningar i drift.

Observera att vi rekommenderar att transportprofilen används tillsammans med samverkansprofilen, men att det kan finnas situationer där användare kör transportprofilen utan samverkansspecifikation eller tillämpar en egen bilateralt överenskommen samverkansspecifikation.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område