Publicerad 10 maj 2021

Hur verifierar jag transportfilen?

Transportprofilen baseras på en delmängd av ebMS (ebXML Message Service). För ebMS finns en Java open-sourcelösning för ebMS som heter Hermes Messaging Gateway v2.0/H2O som är utvecklad av Center for e-Commerce Infrastructure Delvelopment (CECID) vid University of Hong Kong.

Center for e-Commerce Infrastructure Delvelopment

SFTI håller ingen egen tjänst för verifiering av transportprofil Bas utan vi hänvisar till referensimplementationer, exempelvis hos CECID; organisation har en fri testtjänst, Swallow, som kan användas för att skicka och ta emot meddelanden.

Alternativ kan vara att först köra överföringar mellan egna sänd- resp mottagningsfunktioner och därefter testköra mot annans ebMS-lösning som del i en införandeprocess. Det finns flera VAN-operatörer som är igång med ebMS eller som håller på att testa. Tullen har kommit långt med utveckling av en egen lösning. Kommersiella produkter med generellt stöd för ebMS finns från bl.a. Axway, Cleo Communications, IBM Websphere, Inois, Sterling Commerce and Xenos group samt en rad lösningar baserade på öppen källkod.

Tekniska kansliet har också en enkel testapplikation/demo som utvecklare kan få tillgång till på begäran (exempel begränsad till viss miljö). Eventuellt kan vi komma att anordna ytterligare någon interoperabilitetsdag om intresse finns.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område