Publicerad 10 maj 2021

Hur fungerar SFTI tekniska kuvert?

På begäran av några tredjepartsoperatörer har SFTI tagit fram ett tekniskt kuvert, baserat på Standard Business Document Header (SBDH), för att ge möjlighet till bättre buntnings- och adresseringsfunktioner i de fall man använder protokoll (t ex FTP) som saknar inbyggda sådana funktioner. Om man använder SBDH kan man placera ett eller flera XML-meddelanden (till exempel Svefakturor), även dokument av olika typ, i samma tekniska kuvert.

Tekniskt kuvert

Det tekniska kuvertet skall inte användas om kommunikationsprotokollet har tillfredsställande adresserings- och buntningsfunktioner (som till exempel Transportprofil Bas).

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område