Publicerad 20 maj 2021

Bilagor till Peppol BIS Billing 3

Peppol BIS Billing 3 anger två möjliga sätt att hantera bilagor (med noll, en eller flera bilagor per faktura):

  • Bilaga som placeras inbäddad inne i e-fakturan (dvs e-faktura med bilaga hanteras som en enda fil). De filtyper som tillåts för bilagan är pdf, png, text/csv och ett par cellstrukturerade format. Inget behov av avtal i detta fall.
  • Extern bilaga som hänvisas till genom länk i e-fakturan. Det finns inget beskrivet om bilagans lagringsformat eller förutsättningar för åtkomst – rimligen kan denna del av processen behöva avtalas mellan parterna. Den europeiska standarden nämner att detta alternativ kan passa vid mycket stora bilagefiler eller om bilagor innehåller känslig information.

Läs mer

Peppol BIS Billing 3

Användning av bilagor i Peppol BIS Billing 3

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område