Publicerad 4 november 2021

Bilagor till e-faktura

Här besvaras frågor knutet till hanteringen av bilagor till olika format av e-faktura. Tekniska aspekter för sådan lösning presenteras och möjligheter till verifiering beskrivs.

Kontakt

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område