Publicerad 13 april 2022

Bilagor till e-faktura

Här besvaras frågor knutet till hanteringen av bilagor till olika format av e-faktura. Tekniska aspekter för sådan lösning presenteras och möjligheter till verifiering beskrivs.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område