Publicerad 11 maj 2021

Peppol BIS Punch Out 3

Peppol BIS Punch Out 3 används när köparen ska hitta och välja ut eller konfigurera artiklar via leverantörens webbutik, men göra själva beställningen i inköpssystemet.

I vissa fall kan det vara olämpligt eller omöjligt för leverantören att sända en prislista eller priskatalog för inläsning i köparens inköpssystem. Det kan till exempel vara om katalogen är mycket stor, förändras ofta eller om köparen behöver stöd i en webbutik för att välja rätt artiklar eller skapa en sammansatt produkt.

Peppol BIS Punch Out 3 används i stället för att beställa via lokalt inläst prislista. Köparen loggas automatiskt in i leverantörens webbutik och placerar artiklar i en varukorg. När man är klar hämtas varukorgen automatiskt hem i realtid till inköpssystemet. Det kallas ”punch out” och innebär att beställningen inte genomförs i webbutiken utan i inköpssystemet.

Punch Out-meddelandet innehåller information om de valda artiklarna, till exempel benämning, pris och kvantitet. Informationen används som underlag för att senare skapa en order/beställning som sänds till leverantören enligt överenskommet format, till exempel Peppol BIS Ordering 3.

Om köparen ska beställa direkt från leverantörens webbutik rekommenderar SFTI att man i stället använder Peppol BIS Order Agreement 3.

Förutsättningar och teknik

Leverantören ska ha en webbutik som tillåter att köparen loggar in och identifieras. Vid utloggning ska varukorgen kunna skapas och struktureras enligt specifikationen för Peppol BIS Punch Out 3. Köparen ska kunna ta emot och hantera information som struktureras enligt samma specifikation.

För den tekniska uppkopplingen och överföringen av meddelande (punch out) rekommenderas Peppol Punch Out Login & Transmission Specification version 1.0.

Dokumentation

Dokumentation Peppol BIS 3

Exempel

Exempelfiler finns i implementationsstödet för Peppol BIS 3 (exkl. faktura)

Svensk handledning

Kompletterande handledning på svenska saknas. Engelsk handledning finns i dokumentationen för Peppol BIS 3

 

Läs vidare

Verifieringstjänst för Peppol BIS Punch Out 3

Implementationsstöd Peppol BIS 3 exklusive faktura

Peppol Punch Out Login & Transmission

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område