Publicerad 27 januari 2022

SFTI Beredningsgrupp 9 februari

Förslag till dagordning

Tider för mötet

Mötet inleds onsdagen den 9 februari kl. 09:00 och beräknas avslutas kl. 14:30 cirka. Mötet hålls via Teams och länk sänds ut till anmälda deltagare.

Program

Inledning - Kerstin Wiss Holmdahl

Mötet öppnas; praktiska arrangemang för dagen.

Val av ordförande för dagens möte och framöver.

Val av ordförande - Kerstin Wiss Holmdahl

Val av ordförande för dagens möte och framöver.

Dagordning med mera - Ordföranden

  • Fastställande av dagordning
  • Val av 2 justerare

Protokoll från föregående möte - Ordföranden

Godkännande av protokoll från mötet den 20 oktober 2021.

SFTI arbetsgrupp för övergång från ESAP 6 till Peppol BIS meddelandena

Status och planer framöver - Eva Wärnå

Handledning som stöd - Thomas Pettersson

Information om SFTI guider och handledningar - Sören Lennartsson och Kerstin Wiss Holmdahl

a) SFTI guide för mottagning av elektroniska fakturor

b) Kontroll av verifikationer

c) E-fakturering i offentlig sektor- rättsregler att beakta

Information och diskussion.

Informationsbroschyr om upphandling och e-fakturering - Fredrik Flodin och Kerstin Wiss Holmdahl

Samverkan mellan Svenskt Näringsliv, Företagarna, Almega, Upphandlingsmyndigheten och SKR.

Information.

PAUS 10:25 - 10:35

Förslag om rapportering i realtid av moms och om e-fakturering - Patrik Lindmark, Anders Hultkvist, Eric Thorén

Förslag från EU kommissionen, öppen konsultation.

Information och diskussion.

Bättre rapporteringsfunktion av moms i systemen, eventuella behov av ändrade koder - Patrik Lindmark, Anders Hultkvist, Eric Thorén

Förslag inom Nordic Smart Government and Business.

Information och diskussion.

Uppföljning, behov av översatt version av UNSPSC koden - Eva Ringman

Diskussion.

LUNCH 12:00 - 13:00

SFTI:s Cellstrukturerade mall för Peppol BIS Catalogue without response - Martin Forsberg, Oscar Glanzmann

Behov av mall i annan utformning?

Information och diskussion.

Remiss uppdatering av den europeiska standarden för e-faktura - Sören Lennartsson

Öppen remiss från CEN TC 434 via SIS. Svar från SFTI:s sida.

Information och eventuellt tillsättande av arbetsgrupp.

CEN:s Tekniska kommitté 440 och arbete som återupptas för e-anbud

Planer för arbete med standard för ingivande av anbud elektroniskt Kerstin Wiss Holmdahl

Pågående arbete kring katalog- och ordermeddelanden - Fredrik Flodin

Information - Thomas Pettersson

Informationspunkter

a) Styrgruppen - Kerstin Wiss Holmdahl

b) DIGG - Anderz Petersson

c) SKR - Kerstin Wiss Holmdahl

d) Upphandlingsmyndigheten - Fredrik Flodin

e) Kammarkollegiet - Eva Ringman

f) NEA - Lars Gillerström

Övriga frågor - Ordföranden

Mötet avslutas - Ordföranden

 

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område