Publicerad 11 oktober 2021

SFTI Beredningsgrupp 20 oktober

Förslag till agenda

Tider för mötet

Mötet inleds kl. 09.00 med en paus kl. 10.15 - 10.25 och beräknas avslutas kl. 12.15 cirka.

Program

 1. Inledning - Ordförande
  Mötet öppnas; praktiska arrangemang för dagen
 2. Dagordning - Ordförande
  • Fastställande av dagordning
  • Val av 2 justerare
 3. Protokoll från föregående möten - Ordförande
  Godkännande av protokoll från mötena den 5 maj och den 21 juni 2021
 4. Återkoppling från Styrgruppen med anledning av besluten vid föregående möte - Kerstin Wiss Holmdahl
  Fastställande av specifikationen för SFTI Item Availability Check API version 1.1 och SFTI API Authentication version 1.0 som SFTI.
 5. SFTI arbetsgrupp för övergång från ESAP 6 till Peppol BIS meddelandena - Eva Wärnå
  Lägesrapport.
 6. Peppol - Anderz Petersson, Eva Wärnå, Martin Forsberg
  1. Information om användningen
  2. Nyheter inom OpenPeppol
  3. Den viktiga övergången till Peppols infrastruktur och Peppol BIS meddelandena. Kommande stöd. Information och diskussion.
 7. API för köparens kontroll av leverantörens artikelstatus - Martin Forsberg
  Status avseende implementation samt återkoppling.
  Informationspunkt
 8. Läkemedelsbeställningar - Thomas Pettersson
  Status på arbetet med övergång till Peppol BIS meddelandena, handledning med mera.
  Informationspunkt
 9. CEN:s Tekniska kommitté 440 - Thomas Pettersson
  Pågående arbete kring katalog- och ordermeddelanden.
  Informationspunkt.
 10. Översyn av handledningar - Kerstin Wiss Holmdahl
  Pågående arbete med uppdatering av handledningarna ”Kontroll av verifikationer” respektive ”E-fakturering i offentlig sektor - rättsfrågor att beakta”.
 11. Enkät om e-handel i staten - Anderz Petersson
  Informationspunkt.
 12. Erfarenheter av e-handelsarbetet under Covid 19? - Ordföranden
  Diskussion.
 13. Informationspunkter
  1. Styrgruppen - Kerstin Wiss Holmdahl
  2. DIGG - Eva Wärnå
  3. SKR - Kerstin Wiss Holmdahl
  4. Upphandlingsmyndigheten - Henrik Grönberg
  5. Kammarkollegiet - Eva Ringman
  6. NEA - Lars Gillerström
 14. Beredningsgruppens möten 2021 och forum för e-handel - Ordföranden
  Möten beredningsgruppen 2022 föreslås till:
  • 9 februari,
  • 18 maj och
  • 19 oktober

   Finns intresse av fler fora för e-handel förutom ordinarie beredningsgruppsmöten och de befintliga e-handelsdagarna?
 15. Övriga frågor - Ordföranden
 16. Mötet avslutas - Ordföranden

Kontakt

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område