Publicerad 23 april 2021

Slutenvårdsdos

Sedan 2014 finns en arbetsgrupp för slutenvårdsdos inom SFTI.

En mindre arbetsgrupp arbetar med konkreta frågor för att dessa sedan stäms av i en större grupp.

Finns intresse att delta i arbetet, kontakta Kerstin Wiss Holmdahl

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område