Publicerad 23 april 2021

Resebeställningar

Arbetsgrupp för att få in resebeställningar i e-handelssystemet

Bakgrund

Många myndigheter har mycket beställningar av resor och som första steg kommer vi att titta på hur vi kan hitta en lösning för SJ beställningar. I arbetsgruppen som hade sitt senaste möte den 18 september 2015 konstaterades att en lämplig affärsprocess att utgå från är orderöverenskommelsen, men i XML-format. Det innebär att det främsta var att ge input till europeiska CEN/BII för att komplettera standarden med orderöverenskommelse. Detta gjordes och nya orderöverenskommelsen finns nu rekommenderad som SFTI sedan juni 2017.

Nästa möte

Nästa möte i SFTI arbetsgrupp för resebeställningar är ej bestämt. Kallelse skickas ut till de som deltog vid de tidigare mötena, men fler är välkomna att ansluta.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område