Publicerad 11 maj 2021

E-kommunikationsavtal

SFTI rekommenderar att köpare och leverantör upprättar ett e-kommunikationsavtal när de ska börja e-handla med varandra. Avtalet beskriver hur utväxlingen av elektroniska meddelanden ska gå till. Här kan du ladda ned SFTI:s rekommenderade avtal.

Avtal om elektronisk kommunikation reglerar formerna för det elektroniska informationsutbytet, som även omfattar vilka affärsprocesser och meddelanden för e-handel som parterna ska kunna använda. Avtalet reglerar också frågor om säkerhet och ansvarsövergångar.

SFTI anser att köpare och leverantörer bör ingå ett e-kommunikationsavtal. SFTI rekommenderar att parterna använder Nätverket för Elektroniska Affärers (NEA:s) standardavtal E-kommunikationsavtal 2007, med tillhörande teknisk bilaga för att specificera detaljerna för just den aktuella affärsrelationen.

Avtalets olika delar

Mall för avtalet
1.1 Avtal (PDF, nytt fönster) Pdf, 18 kB.

Allmänna bestämmelser
1.2 Allmänna bestämmelser (PDF, nytt fönster) Pdf, 25 kB.

Teknisk bilaga
1.3 Teknisk bilaga (PDF, nytt fönster) Pdf, 57 kB.

Handledning
1.4 Handledning för att upprätta den tekniska bilagan (PDF, nytt fönster) Pdf, 126 kB.

E-Communication Agreement
1.5 Agreement in english (PDF, nytt fönster) Pdf, 95 kB.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område