Publicerad 26 februari 2021

Därför behövs gemensamma standarder för e-handel

Gemensamma standarder för e-handel minskar antalet handelshinder mellan offentlig sektor och leverantörer av varor och tjänster. Det bidrar också till att man kan bedriva e-handel på liknande sätt även om man har olika kommersiella systemstöd. SFTI:s rekommendationer bygger på internationella standarder.

SFTI rekommenderar gemensamma standarder för elektronisk affärskommunikation, som kan användas i vanliga affärsprocesser för e-handel. Standarderna består av specifikationer för både innehåll och tekniska format i de meddelanden som köpare och leverantör utväxlar.

Utgångspunkten är att alla ska kunna utväxla meddelanden med varandra på liknande sätt, även om de har olika kommersiella systemstöd för e-handel. Om båda parter använder SFTI:s rekommenderade standarder reduceras antalet tekniska frågeställningar som de behöver vara överens om, och man behöver göra färre anpassningar i systemen.

Gemensamma standarder ger öppna gränssnitt mellan offentlig sektor och leverantörer. En öppen standard underlättar även vid leverantörsbyte efter en ny upphandling, utan att det krävs stora kostnader för att ändra i systemen. Det leder till såväl kostnadseffektiva systemlösningar och enklare processer, och ger fördelar för både offentliga köpare och leverantörer.

SFTI:s rekommendationer bygger på internationella standarder

Den uppsättning standarder som rekommenderas för offentlig sektor benämns SFTI (Single Face to Industry). Offentlig sektor är inte ett standardiseringsorgan, så SFTI:s rekommendationer är ett urval som utgår från befintliga internationella standarder. SFTI kan dock behöva anpassa de internationella standarderna utifrån bland annat nationella lagkrav och användarbehov. I de fall det saknas en internationell standard så utgår SFTI från nationella standarder.

SFTI:s rekommenderade standarder kan i vissa fall vara utformade utifrån krav i den offentliga sektorn. Men målsättningen är att standarderna även ska kunna användas för e-handel mellan olika företag (B2B).

I SFTI:s standardiseringsarbete ingår att arbeta med säkerhetsfrågor och att ta fram handledningar som stöd för att implementera de rekommenderade standarderna. I det arbetet hanteras även enhetliga juridiska och revisionella frågor.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.