Publicerad: 7 januari 2020

Nätverk, kommunal räddningstjänst

Nätverket syftar till att vara ett forum för dialog med medlemmarna om deras behov av stöd för verksamhetsutveckling och för inriktning av SKR:s intressebevakning. Det ska också vara ett forum för ömsesidigt lärande.

Nätverket träffas cirka två gånger per år. Företrädarna utses i huvudsak regionalt och består av en räddningschef per län.

Blekinge

Anna Henningsson, Räddningstjänsten Östra Blekinge

Dalarna

Mats Hedlund, Räddningstjänsten Dala-Mitt

Gotland

Dick Svennefelt, Räddningstjänsten Gotland

Gävleborg

Robert Strid, Gästrike Räddningstjänst

Halland

Jan Sjöstedt, Räddningstjänsten Väst

Jämtland

Lars Nyman, Räddningstjänsten Jämtland

Jönköping

Samuel Nyström, Räddningstjänsten Jönköping

Kalmar

Ingemar Idh, Räddningstjänsten Mönsterås

Kronoberg

Joakim Karlsson, Värends Räddningstjänstförbund

Norrbotten

Thomas Winnberg, Räddningstjänsten Kiruna

Skåne

Linda Kazmierczak, Räddningstjänsten Syd

Christer Ängehov, Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Stockholm

Svante Borg, Storstockholms brandförsvar

Hillevi Engström, Södertörns brandförsvarsförbund

Magnus Wallin, Räddningstjänsten Norrtälje

Södermanland

Camilla Dahlén, Räddningstjänsten Eskilstuna

Uppsala

Elisabeth Samuelsson, Uppsala brandförsvar

Värmland

Nils Weslien, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Västerbotten

Lars Tapani, Räddningstjänsten Umeå

Västernorrland

Per Silverliden, Räddningstjänsten Medelpad

Västmanland

Per Vikner, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

Västra Götaland

Hans Därnemyr, Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Lars Klevensparr, Räddningstjänsten Storgöteborg

Gunnar Ohlén, Räddningstjänsten Tanum

Örebro

Per-Ove Staberyd, Nerikes brandkår

Östergötland

Ulf Lago, Räddningstjänsten Östra Götaland

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!