Publicerad: 4 maj 2018

Fakta om kommunal räddningstjänst

Kommunerna har det huvudsakliga ansvaret för att det finns en organisation för skydd mot olyckor och räddningstjänst i Sverige. Den kommunala räddningstjänsten ingriper vid olyckor och andra akuta nödsituationer i samhället.

I kommunernas och de kommunala räddningstjänsternas uppdrag ingår också att stärka samhällets förmåga att förhindra och förebygga olyckor. Räddningstjänsten präglas av ett stort mått av samarbete och samverkan för att uppnå effektivitet både vid räddningsinsatser och inom räddningstjänstorganisationerna. Många kommuner har gått ihop och bildat kommunalförbund för att lösa sitt räddningstjänstuppdrag.

Omfattning och resultat av räddningstjänsten

  • Kommunal räddningstjänst rycker ut mer än 120 000 gånger varje år, och över hälften av dessa utryckningar orsakas av en inträffad olycka
  • Bränder ger upphov till cirka 24 000 av räddningsinsatserna
  • Varje år genomförs omkring 20 000 tillsynsbesök för att kontrollera och främja brand- och olyckssäkerheten i byggnader och verksamheter
  • Det genomförs brandsäkerhetsutbildningar för cirka 350 000 personer årligen
  • Det finns ca 15 500 brandmän i Sverige, varav knappt 5 000 är heltidsanställda.

Öppna jämförelser trygghet och säkerhet 2015

Kundnöjdhet

  • Nio av tio invånare har ganska eller mycket stort förtroende för räddningstjänsten
  • Räddningstjänsten och ambulansen är snabbare på plats än vad många invånare förväntar sig

Öppna jämförelser trygghet och säkerhet 2014

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!