Publicerad: 2 december 2019

Brandskyddskontroll och rengöring, sotning

Kommunerna ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomföra brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I dagligt tal brukar man kalla det sotning. På många håll utförs arbetet av entreprenörer som anlitas av kommunen.

SKR hjälper kommunerna genom att:

  • Ge råd och vägledning.
  • Fastställa taxemodeller och index för justering av taxa.
  • Påverka utvecklingen av regelverk och framtida arbetssätt inom området.

Underlag för upphandling av sotningsverksamhet

SKR har tagit fram underlag och mallar som kommunerna kan använda som stöd i samband med en upphandling av sotningstjänster. I samband med framtagandet har SKR haft dialog med branschen och vi har låtit referensgrupper med företrädare från både kommuner och utförare vara delaktiga i arbetet.

Mall - Upphandling rengöring och brandskyddskontroll_SKR version_1_0 (Word, nytt fönster)

Mall - Program för uppföljning och insyn av rengöring och brandskyddskontroll (Word, nytt fönster)

Kontrollboken - SKR-SSR (PDF, nytt fönster)

Sotningsindex 2019

Cirkulär 19:13 Sotningsindex 2019

Sotningsindex 2018

Cirkulär 18:11 Sotningsindex 2018 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!