Publicerad: 28 april 2020

Brandskyddskontroll och rengöring, sotning

Kommunerna ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomföra brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I dagligt tal brukar man kalla det sotning. På många håll utförs arbetet av entreprenörer som anlitas av kommunen.

SKR hjälper kommunerna genom att:

  • Ge råd och vägledning.
  • Fastställa taxemodeller och index för justering av taxa.
  • Påverka utvecklingen av regelverk och framtida arbetssätt inom området.

Underlag för upphandling av sotningsverksamhet

SKR har tagit fram underlag och mallar som kommunerna kan använda som stöd i samband med en upphandling av sotningstjänster. I samband med framtagandet har SKR haft dialog med branschen och vi har låtit referensgrupper med företrädare från både kommuner och utförare vara delaktiga i arbetet.

Mall - Upphandling rengöring och brandskyddskontroll_SKR version_1_0 (Word, nytt fönster)

Mall - Program för uppföljning och insyn av rengöring och brandskyddskontroll (Word, nytt fönster)

Kontrollboken - SKR-SSR (PDF, nytt fönster)

Sotningsindex 2020

Sotningsindexet för 2020 är försenat. Indexet är kopplat till avtalsrörelsen. På grund av corona är avtalsrörelsen uppskjuten till hösten 2020. Därför har inte ett nytt sotningsindex kunnat fastställas än. SKR har kontakt med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund för att se vilka konsekvenser detta får och vad vi kan göra för att hantera dem.

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

Sotningsindex 2019

Cirkulär 19:13 Sotningsindex 2019

Sotningsindex 2018

Cirkulär 18:11 Sotningsindex 2018 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!