Publicerad: 15 mars 2019

Nyhet

SKL kritiska till flera utredningsförslag om kompletteringar till ny säkerhetsskyddslag

SKL är kritiska till flera av förslagen i utredningen, som riskerar att leda till höga administrativa kostnader och ett försämrat säkerhetsskydd.

SKL:s yttrande om SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslage (PDF, nytt fönster)

SKL anser att utredningens föreslagna modell för tillsyn med sanktionsmöjligheter, avvecklad rådgivning, underfinansiering av stöd och tillsyn, samt vissa otydligheter i den sektorsvisa tillsynen riskerar att ytterligare försämra kommuners och regioners förutsättningar att bedriva säkerhetsskyddsarbete.

Såväl länsstyrelserna som de sektorsvisa tillsynsmyndigheterna måste få uttryckliga uppdrag att ge utbildning, vägledning och rådgivning till kommuner, regioner och deras bolag. Vidare behöver verksamhetsutövarna få tillgång till sektorsspecifik hotbildsinformation.

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!