Publicerad: 18 oktober 2018

SKL har svarat på remissen om skydd för blåsljusverksamhet

SKL har svarat på remissen SOU 2018:2, Stärkt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner. SKL tillstyrker utredningens samtliga förslag.

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)

Det finns många exempel på hur samhällsnyttiga funktioner utsätts för hot och våld och angrepp, till exempel genom stenkastning. Utredningen har haft som uppdrag att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, det vill säga yrkesutövare som bland annat har till uppgift att hjälpa andra.

Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt redovisat hur ett antal samhällsviktiga funktioner, utöver blåljusverksamheterna, i ökande utsträckning drabbas av hot och våld. SKL anser att situationen är allvarlig och välkomnar utredningens förslag.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!