Publicerad: 18 oktober 2018

Säkra städer

SKL publicerar exempelsamling med fem exempel på hur städer styr och organiserar arbetet med trygghet och säkerhet.

Säkra städer, Webbutiken

SKL har med konsultstöd tagit fram en exempelsamling om hur fem större kommuner organiserar och styr arbetet med trygghet och säkerhet. Kommunerna som har valts ut speglar olika sätt att styra och organisera. Exemplen är kommunerna Borås, Haninge, Karlstad, Kristianstad och Örebro.

Med trygghet och säkerhet avses här arbetet med skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, internt skydd, otillåten påverkan, brottsförebyggande, våldsbejakande extremism, med mera.

Vi hoppas att dessa fallstudier ska ge inspiration om hur arbetet med trygghet och säkerhet kan styras och organiseras. Därmed kan vi på sikt bidra till säkrare städer.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!