Publicerad: 18 oktober 2018

Ny skrift om orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete

Skriften är en konkret handbok som ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker.

Skriften är framtagen gemensamt av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och SKL och ska ses som ett komplement till skriften Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (2016). 

Den vänder sig till dig som arbetar i en kommun eller ett lokalpolisområde och har samverkansöverenskommelser och medborgarlöften och som har i uppdrag att ta fram lägesbilder och orsaksanalyser inom ramen för det arbetet.

Orsaksanalys i lokal brottförebyggande arbete, Brå

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!